Zaloguj

Załóż konto

Po rejestracji będziesz mógł śledzić status rezerwacji, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon*
* Klikając przycisk Załóż konto zgadzasz się na warunki zawarte w dokumentach Warunki korzystania z witryny i Polityka prywatności..

Już jesteś zarejestrowanym użytkownikiem?

Zaloguj
Obowiązek informacyjny RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Biurem Podróży AUSTRAL Barbara Homoncik z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz,
ul. Nawojowska 4/323. Wszelkie dane przechowywane są w oddziale firmy w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 4/323, 33-300 Nowy Sącz.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umów (świadczenia usług);
 2. zawarcie i realizacja umów współpracy, w tym pomiędzy agencjami turystycznymi;
 3. przygotowywania i wysyłania ofert/informacji dotyczących produktu turystycznego;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Biuro Podróży AUSTRAL samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Podróży AUSTRAL.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym lub finansowym, którym Biuro Podróży AUSTRAL zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Biuro Podróży AUSTRAL nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza EOG) z wyjątkiem przekazywania ofert/informacji dotyczących produktu turystycznego.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

Dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel realizacji usługi. Po zakończeniu usługi, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro Podróży AUSTRAL mają Państwo prawo wniesienia skargi. www.giodo.gov.p l

 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych, w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 18 RODO;
 5. przeniesienia danych w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach zgodnych z Art. 21 RODO.